Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/840/2010
 
Předkladatel: Šesták Michal, zástupce starosty

Zpráva o stavu a průběhu realizace nástavby pavilonu B ZZ Kartouzská 204/6, Praha 5

Navýšení nákladů o vícepráce po odkrytí stávajících konstrukcí nad 3. n. p. pavilonu B a související rekonstrukcí 3 . n. p.
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. zprávu o stavu a průběhu realizace nástavby pavilonu B ZZ Kartouzská 204/6, Praha 5 a navýšení nákladů nutných víceprací po odkrytí stávajících konstrukcí nad 3. n. p. pavilonu B (příloha č.1- rozpočet)
II.
Souhlasí
1. s odstraněním stávající konstrukce trámového stropu a nahrazením novou stropní ocelovou konstrukcí vč. rekonstrukce 3. n. p. na základě stanoviska statika gen. projektanta nástavby (příloha č. 2 posudek statika projektanta)
			Poměr hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout