Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/828/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Žádost o souhlas s pořádáním tanečního vystoupení folklorního souboru z Řecka na pěší zóně Anděl dne 7. 8. 2010

Společnost Lazaris Travel Service, s. r. o., Krakovská 1307/22, Praha 1 požádala o zábor veřejného prostranství pro taneční vystoupení folklorního souboru z Řecka na pěší zóně Anděl dne 7. 8. 2010
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s povolením záboru veřejného prostranství pro taneční vystoupení folklorního souboru z Řecka na pěší zóně Anděl dne 7. 8. 2010 za předpokladu, že s pronájmem veřejného prostranství bude souhlasit TSK a ODŽ ÚMČ Praha 5 následně vydá rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
			Poměr hlasování: 8/0/1
Ing. P. Horák se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout