Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/829/2010
 
Předkladatel: Čuda Karel, Ing., tajemník ÚMČ P5

Výběr zhotovitele veřejné zakázky "Údržba systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009"

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. výběr zhototovitele veřejné zakázky "Údržba systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009" společnost L. A. leasing s. r. o se sídlem Karlov 13, 796 01 Prostějov, IČ 634 959 88 za cenu
34. 800 Kč/měsíčně bez DPH
2. návrh smlouvy se společností L. A. leasing s. r. o, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu
3. financování této veřejné zakázky z kapitoly 0912, položka 5169 - nákup služeb, § 6171
II.
Ukládá
1. Čudovi Karlu, Ing., tajemníkovi
1.1. předložit k podpisu starostovi smlouvu se společností L. A. leasing s. r. o
Termín plnění: 30.07.2010
			Poměr hlasování: 8/0/1
Ing. P. Horák se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout