Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/825/2010
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Povolení výjimky z počtu žáků na třídu pro školní rok 2010/2011 ve FZŠ Barrandov II

Radě MČ Praha 5 v souladu s § 23 odst.5 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, předkládám žádost Mgr. Milana Holuba, ředitele Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 o povolení výjimky z počtu žáků na třídu pro školní rok 2010/2011 ve dvou 6.třídách
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. výjimku z počtu žáků na třídu pro školní rok 2010/2011 ve dvou
6. třídách ve FZŠ Barrandov II
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. podepsat pro školní rok 2010/2011 schválenou výjimku z počtu žáků na třídu pro školní rok 2010/2011 ve dvou 6.třídách ve FZŠ Barrandov II
Termín plnění: 20.07.2010
2. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
2.1. předat FZŠ Barrandov II schválenou výjimku z počtu žáků na třídu pro školní rok 2010/2011
Termín plnění: 30.07.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout