Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/838/2010
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Finanční příspěvek pro Barboru Jouglíčkovou - reprezentantku ČR v moderní gymnastice

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí příspěvku pro Barboru Jouglíčkovou - reprezentantku ČR v moderní gymnastice, na financování nákladů v roce 2010, ve výši 49. 000 Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí příspěvku pro Barboru Jouglíčkovou - reprezentantku ČR v moderní gymnastice, na financování nákladů v roce 2010, ve výši
49.000 Kč
2. financování příspěvku ve výši 49.000 Kč přesunem v kap.0501 Sociální věci, z par. 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím na § 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5492 Dary obyvatelstvu
II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I .1
Termín plnění: 13.07.2010
2. Koričové Janě, Mgr.
2.1. předložit starostovi k podpisu darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku pro Barboru Jouglíčkovou
Termín plnění: 22.07.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout