Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/841/2010
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Bytové záležitosti projednané na zasedání BV ZMČ 10. 6. 2010

Předkládám k projednání jednotlivé bytové záležitosti projednané a uzavřené stanoviskem bytového výboru ZMČ
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu s bodovým ohodnocením 4 a více bodů:
Antonín Šimeček, Na Březince 1086/23, Praha 5
Ludmila Perkausová, Mělnická 576/1, Praha 5
2. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu s bodovým ohodnocením 0 - 3 body:
Hana Kopalová, nám. 14. října 1381/4, Praha 5
Otto Rambousek, Na Bělidle 310/30, Praha 5
Petr Pikora, Na Zatlance 2174/5, Praha 5
Ilona Čurdová, nám. 14. října 1381/4, Praha 5
Erika Janičová, Lidická 800/11, Praha 5
Gagik Samsonyan, Renoirova 652/16, Praha 5
Lydie Záhorská, Nádražní 294/7, Praha 5
Zdenka Pekárková, Plzeňská 846/66, Praha 5
3. zařazení Petry Stehlíkové, DiS., Nad Kavalírkou 100/1, Praha 5 do seznamu "Naléhavé případy - byty MHMP"
4. ponechání následujících žadatelů o pronájem obecního bytu v seznamu "Naléhavé případy k řešení":
Július a Alena Baloghovi, Zborovská 117/66, Praha 5
Markéta Sluková, nám. 14. října 1381/4, Praha 5
Monika Demeterová, Plzeňská 421/48, Praha 5
Renáta Petrásková, U Paliárky 956/5, Praha 5
5. zařazení Miluše Duškové, Mošnova 2407/7, Praha 5 do seznamu "Naléhavé případy na seniorské bydlení"
6. zařazení Andrey Kalašové (zdravotní sestra FN Motol), trvale bytem na ohlašovně OÚ v Řitce, na Návsi 54 do seznamu "Naléhavé případy k řešení"
7. zařazení Roberta Vöröše, Plzeňská 559/26, Praha 5 do seznamu "Naléhavé případy k řešení"
8. vyřazení Chinara Turdaly Kyzy, Palackého 18, Jaroměř z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu
9. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 1 rok s následujícími nájemci bytů na uvedených adresách:
Petr Dítko, Plzeňská 445/213, Praha 5 - do 31. 8. 2011
Pavlína Mačková, Plzeňská 445/213, Praha 5 - do 31. 8. 2011 za smluvní nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měs.
10. zařazení ing. Vladimíra Adama, Na Valentince 451/5, Praha 5 do seznamu "Naléhavé případy ke směně bytu"
11. žádost ing. Jana a Šárky Nedvědových, Brožíkova 281/6, Praha 5 o povolení podnájmu bytu na dobu určitou 1 rok
12. žádost Ondřeje Bartoše, Janáčkovo nábř. 1072/29, Praha 5 o povolení podnájmu bytu na dobu určitou 1 roku
13. žádost ing. Karla Jiřičky, Janáčkovo nábř. 1072/29, Praha 5 o slevu ve výši 10 % ze základního nájemného po dobu rekonstrukce
14. žádost Jiřího Vosátky, nám. 14. října 2173/10, Praha 5 o instalaci bojleru do bytu z prostředků MČ Praha 5
15. žádost Gabriely Fetterové, Plzeňská 442b/211, Praha 5 o slevu ve výši 10 % ze základního nájemného po dobu rekonstrukce
16. žádost Petra Táborského, Plzeňská 2076/174, Praha 5 o zpětvzetí podání výpovědi z nájmu bytu
17. vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi Janem a Ivanou Svatoňovými, Stroupežnického 2327/28, Praha 5 (obecní) a Viliamem a Miluší Kundlákovými, Zborovská 526/44, Praha 5 (obecní)
18. vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi Olgou a ing. arch. Slavomírem Vlkovými, Nádražní 286/20, Praha 5 (obecní), Ludmilou Drábečkovou, Lidická 292/38, Praha 5 (obecní) a Naďou Müllerovou, Pod Slovany 1913/13, Praha 2 (soukromý)
II.
Zamítá
1. žádost Pavlíny Nwaoba, Kmochova 791/5, Praha 5 o vyřešení bytové situace
2. žádost Věry Duchoňové, Mahenova 282/5, Praha 5 o výjimku ze Zásad k pronájmu obecních bytů
3. žádost Evy Svejkovské, Strakatého 918/3, Praha 5 o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 2+1
4. žádost ing. Karla Jiřičky, Janáčkovo nábř. 1072/29, Praha 5 o provedení úklidu bytu z prostředků MČ Praha 5
5. žádost Gabriely Fetterové, Plzeňská 442b/211, Praha 5 o kompenzaci škod
III.
Trvá
1. na usnesení RMČ 44/1431/2009, kterým bylo zamítnuto uzavření nájemní smlouvy na byt 1+1 na adrese Praha 5, Svornosti 1497/1 s ing. Annou Vondráškovou
IV.
Schvaluje
1. žádost Romana Valáška, Plzeňská 948/129a, Praha 5 o odpuštění 50 % poplatků z prodlení
			Poměr hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout