Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/839/2010
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Návrh na podání žaloby proti Agentuře Praha 5, a. s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 452/167 IČ 26776286 na zaplacení postoupených pohledávek

Předkládám k projednání návrh, aby proti jmenované agentuře byla u příslušného soudu podána žaloba na vymožení nezaplacených a zadržovaných obnosů za postoupené pohledávky
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. podání žaloby na vymožení částky 6. 585. 664,60 Kč s přísl. proti Agentuře Praha 5, a. s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 452/167
IČ 26776286 za postoupené pohledávky prostřednictvím advokátní kanceláře Jansta, Kostka, spol. s r. o. se sídlem Praha 1, Těšnov 1
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. o rozhodnutí Rady MČ Praha 5 informovat advokátní kancelář Jansta, Kostka, spol. s r. o. se sídlem Praha 1, Těšnov 1
Termín plnění: 07.07.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout