Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/824/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Žádost o souhlas s podnájmem části pozemku č. parc. 4532/1, k. ú. Smíchov

Nájemcem pozemku je Geosan Alfa, s. r. o.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření podnájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 4532/1 v k. ú. Smíchov o výměře cca 300 m2 mezi ZEVYP a. s. se sídlem Praha 3, Novovysočanská 1/2746 a nájemcem pozemku firmou GEOSAN ALFA s. r. o. se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 559/28 s tím, že se jedná o dočasný podnájem na dobu cca 3 měsíce v souvislosti s rekonstrukcí TT Plzeňská a s podmínkou neomezení viditelnosti reklamních zařízení umístěných na pozemku
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. sdělit stanovisko RMČ o podnájmu části č. parc. 4532/1 k. ú. Smíchov žadateli
Termín plnění: 06.07.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout