9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/235/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Žádost o pronájem části fasád domů k umístění reklamních zařízení pro společnost Pragoplakát, spol. s r. o., IČ 25793918

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. pronájem části fasády na objektu č. p. 442a,Plzeňská č. o. 209, Praha 5, k. ú. Košíře, k umístění 3 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 12,96 m2 za roční nájemné ve výši 23.328,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r. o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918
2. pronájem části fasády na objektu č. p. 445b,Plzeňská č. o. 215, Praha 5, k. ú. Košíře, k umístění 2 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 6,48m2 za roční nájemné ve výši 11.664,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r. o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918
3. pronájem části fasády na objektu č. p. 250, Štefánikova č. o. 6, Praha 5, k. ú. Smíchov, k umístění 3 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 9,36 m2 za roční nájemné ve výši 16.848,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r. o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918, za předpokladu získání souhlasného stanoviska orgánů památkové péče
4. pronájem části fasády na objektu č. p. 590,Stroupežnického č. o. 22, Praha 5, k. ú. Smíchov, k umístění 1 kusu reklamního zařízení o celkové výměře 4,08 m2 za roční nájemné ve výši 7.344,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r. o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3,
IČ 25793918, za předpokladu získání souhlasného stanoviska orgánů památkové péče
5. pronájem části fasády na objektu č. p. 276,Lidická č. o. 36, Praha 5, k. ú. Smíchov, k umístění 4 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 4,32 m2 za roční nájemné ve výši 7.776,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r. o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918,za předpokladu získání souhlasného stanoviska orgánů památkové péče
6. pronájem části fasády na objektu č. p. 251,Lidická č. o. 34, Praha 5, k. ú. Smíchov, k umístění 3 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 5,04 m2 za roční nájemné ve výši 9.072,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r. o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3,
IČ 25793918, za předpokladu získání souhlasného stanoviska orgánů památkové péče
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření nájemních smluv se společností Pragoplakát spol. s r.o.
Termín plnění: 30.06.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0