9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/231/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Pronájem pozemků pro umístění a provozování reklamních panelů a rondelů - PRAGOPLAKÁT s. r. o.

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s pronájmem částí pozemků pro umístění a provozování neosvětlených, informačních, reklamních a propagačních zařízení firmě Pragoplakát, s. r. o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 50, IČ 25793918 takto:
- část č. parc. 1020/252 k. ú. Hlubočepy o výměře 1,4 m2 pro RZ typu rondel za cenu 5.000,- Kč/rok
- část č.parc. 1020/252 k.ú.Hlubočepy pro RZ typu panel o celkové ploše 5,4 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 reklamní plochy tj. celkem 8.100,- Kč/rok při dodržení podmínek odboru městské zeleně ÚMČ Praha 5
- část č. parc. 942/97 v k. ú. Hlubočepy pro RZ na zídce Polikliniky Barrandov - typu panel o celkové ploše 3,24 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 reklamní plochy tj. celkem 4.860,-/rok
- část č.parc. 942/95 k.ú. Hlubočepy pro RZ typu panel o celkové ploše 5,4 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 reklamní plochy tj. celkem 8.100,- Kč/rok při dodržení podmínek odboru městské zeleně ÚMČ Praha 5
- se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k. ú. Smíchov o výměře 1,4 m2 pro RZ typu rondel za cenu 5.000,- Kč/rok při dodržení podmínek odboru městské zeleně ÚMČ Praha 5 a za předpokladu získání souhlasného stanoviska orgánů památkové péče
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. předložit starostovi k podpisu nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků - Pragoplakát, s. r. o.
Termín plnění: 30.06.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0