Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/231/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Pronájem pozemků pro umístění a provozování reklamních panelů a rondelů - PRAGOPLAKÁT s. r. o.

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s pronájmem částí pozemků pro umístění a provozování neosvětlených, informačních, reklamních a propagačních zařízení firmě Pragoplakát, s. r. o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 50, IČ 25793918 takto:
- část č. parc. 1020/252 k. ú. Hlubočepy o výměře 1,4 m2 pro RZ typu rondel za cenu 5.000,- Kč/rok
- část č.parc. 1020/252 k.ú.Hlubočepy pro RZ typu panel o celkové ploše 5,4 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 reklamní plochy tj. celkem 8.100,- Kč/rok při dodržení podmínek odboru městské zeleně ÚMČ Praha 5
- část č. parc. 942/97 v k. ú. Hlubočepy pro RZ na zídce Polikliniky Barrandov - typu panel o celkové ploše 3,24 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 reklamní plochy tj. celkem 4.860,-/rok
- část č.parc. 942/95 k.ú. Hlubočepy pro RZ typu panel o celkové ploše 5,4 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 reklamní plochy tj. celkem 8.100,- Kč/rok při dodržení podmínek odboru městské zeleně ÚMČ Praha 5
- se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k. ú. Smíchov o výměře 1,4 m2 pro RZ typu rondel za cenu 5.000,- Kč/rok při dodržení podmínek odboru městské zeleně ÚMČ Praha 5 a za předpokladu získání souhlasného stanoviska orgánů památkové péče
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. předložit starostovi k podpisu nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků - Pragoplakát, s. r. o.
Termín plnění: 30.06.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout