Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/223/2010
 
Předkladatel: Šesták Michal, zástupce starosty

Žádost o stanovisko k záměru hl. m. Prahy prodat části pozemků parc . č. 606/1 a 610/1, k. ú. Košíře

OSM ÚMČ Praha 5 eviduje žádost OOA MHMP o stanovisko k záměru prodat části pozemků parc. č. 606/1 a 610/1, k. ú. Košíře
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje části pozemků parc. č. 606/1 a 610/1, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k prodeji částí pozemku parc. č. 606/1 a 610/1, k. ú. Košíře
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout