Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/232/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Tomáš Kocourek - záměr pronájmu části fasády objektu č. p. 297, Na Bělidle 36, Praha 5, k. ú. Smíchov k umístění reklamních zařízení

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. záměr pronájmu části fasády objektu č. p. 297, Na Bělidle 36, Praha 5,
k. ú. Smíchov k umístění 2 kusů reklamních zařízení - nabídkové tabule o velikosti 1,2 x 0,8 m a osvětlené reklamní výstrče o velikosti 0,8 x 0,8 m pro Tomáše Kocourka, bytem Šeříková 477, Jesenice, IČ 66899575, nájemce NP v objektu č.p. 297, Na Bělidle 36, Praha 5, za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajištění vyvěšení záměru pronájmu na úřední desku ÚMČ Praha 5
Termín plnění: 16.03.2010
					


					
Vytisknout