Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/239/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Na Konvářce, parc. č. 789/9, k.ú. Smíchov, Praha 5, Marcela Maturová, změna příjmení

Žádost nájemce Marcely Žerebné, provd. Maturové o uzavření dodatků k NS na NP -garáže v ul. Na Konvářce k provedení změny příjmení
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vystavení Dodatku k NS č. 233/F/C/95/192/V ze dne 24.11.1995, ve znění pozdějších dodatků, kterým bude provedena změna příjmení nájemce NP - garáže, ev. č. 915, v ul. Na Konvářce parc. č. 789/9, k. ú. Smíchov, Praha 5 z Marcela Žerebná na Maturová
2. vystavení Dodatku k NS č. 635/P/C/2009/192 ze dne 21. 07. 2009 ve znění pozdějších dodatků, kterým bude provedena změna příjmení nájemce NP - garáže, ev. č. 914, v ul. Na Konvářce parc. č. 789/9, k. ú. Smíchov, Praha 5 z Marcela Žerebná na Maturová
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatků k NS na NP Na Konvářce - Marcela Maturová
Termín plnění: 02.04.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout