Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/225/2010
 
Předkladatel: Šesták Michal, zástupce starosty

OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji částí pozemku parc. č. 4963/1, k. ú. Smíchov

OOA MHMP obdržel žádost společnosti Picton service s. r. o. o prodej pozemků parc. č. 4963/6, 4963/3, 4963/5 nově oddělených z pozemku parc. č. 4963/1 GP č. 3072-372/2008 a části pozemku parc. č. 4963/1, vše v k. ú. Smíchov
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4963/6 o výměře 34 m2, pozemku parc. č. 4963/3 o výměře 17 m2, pozemku parc. č. 4963/5 o výměře 24 m2 a části pozemku parc. č. 4963/1 o výměře cca 120 m2 , vše v k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Picton service s. r. o. z důvodů scelení s pozemky v jejím vlastnictví za podmínky zachování chodníku podél pozemku a zachování schodiště a chodníku propojující ulici Kováků a Na Zatlance pro veřejnost.
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ P5 k prodeji pozemků parc. č.4963/6,4963/3, 4963/5,4963/1, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout