Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/237/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 - Smíchov, návrh na podání žalob vůči býv. nájemci Janu Surmajovi

Návrh na podání žalob na býv. nájemce NP Janáčkovo nábř. 37/479 Jana Surmaje
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vůči býv. nájemci Janu Surmajovi podání žaloby na vyklizení NP, žaloby na úhradu dlužné částky včetně příslušenství a smluvní pokuty ve snížené výši 0,025% z dlužné částky denně a žaloby na vydání neoprávněného obohacení, které vzniklo za období od 01. 05. 2009 do 31. 01. 2010 za užívání NP v nemovitosti č. p. 479, k. ú. Smíchov,
Praha 5, Janáčkovo nábřeží č. o. 37 bez právního důvodu
II.
Zmocňuje
1. advokátní kancelář JUDr. Ilja Lamprecht, sídlem Holečkova 10, Praha 5 zaps. v seznamu ČAK pod čís. 1319, k podání výše uvedených žalob, k zastupování MČ Praha 5 jako žalobce ve sporu s býv. nájemcem NP Janem Surmajem a k veškerým právním úkonům souvisejících s těmito žalobami
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usn. RMČ P-5
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout