Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/238/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Na Konvářce, parc. č. 789/9, k. ú. Smíchov, Praha 5, Jana Walterová, žádost o převod nájmu NP - garáže

Žádost Jany Walterové o převod garáže ev. č. 917 v ul. Na Konvářce, parc. č. 789/9, k. ú. Smíchov, po manželu Karlu Walterovi
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zveřejnění záměru pronájmu NP - garáže ev. č. 917 o velikosti 14,50 m2, v objektu řadových garáží na pozemku parc. č. 789/9, k. ú. Smichov, ul. Na Konvářce, Praha 5 Janě Walterové, bytem Tenisová 847, P-10 za nájemné ve výši Kč 580,- měsíčně
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zveřejnit záměr pronájmu NP - garáže parc. č. 789/9, Na Konvářce J. Walterové
Termín plnění: 05.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout