Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/233/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Tédwa s. r. o., IČ 27254089 - uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 82/0/OOA/07, ve znění pozdějších dodatků, ze dne 30. 11. 2007, kterým se prodlužuje doba nájmu

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 82/0/OOA/7 ve znění pozdějších dodatků ze dne 30. 11. 2007 uzavřené se společností Tédwa s. r. o., Na Folimance 2154/17, Praha 2, IČ 27254089, na pronájem části fasády objektu č. p. 29, Nádražní 21, Praha 5, k. ú. Smíchov k umístění reklamního zařízení, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30. 3. 2011 s účinností od 1. 4. 2010
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatku č. 2 se společností Tédwa s. r. o., IČ 27254089
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout