Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/226/2010
 
Předkladatel: Šesták Michal, zástupce starosty

OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1637/1, k. ú. Hlubočepy

OOA MHMP obdržel žádost Ing. Miloše Ptáčka o odkoupení části výše uvedeného pozemku, sousedícího s jeho nemovitostmi
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1. se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1637/1, k. ú. Hlubočepy o výměře cca 65 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy Ing. Miloši Ptáčkovi, spoluvlastníkovi sousedních pozemků parc. č. 681,682,683 a 680/9, vše v k. ú. Hlubočepy
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k prodeji části pozemku parc. č. 1637/1, k. ú. Hlubočepy.
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout