Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/229/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Záměr prodeje pozemků BD K Vodojemu 12/212 v k. ú. Smíchov

Pozemky zastavěné domem č. p. 212 a související pozemky a stavby
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1. usnesení č. 1/22/2008 takto:
souhlasí se záměrem prodeje pozemků v k. ú. Smíchov Bytovému družstvu K Vodojemu 12/212 se sídlem Praha 5, K Vodojemu 12/212,
IČ 26729814 takto:
- zastavěných domem č. p. 212, a to pozemků č. parc. 1430/13 o výměře 261 m2 a č. parc. 1430/14 o výměře 31 m2, celkem 292 m2 za nabídnutou cenu 2.040,-Kč/m2, celkem ve výši 595.680,- Kč,
- zastavěných pozemků č. parc. 1431/22 o výměře 11 m2 včetně přístavby 1 místnosti, č. parc. 1431/10 o výměře 22 m2 a č. parc. 1431/24 o výměře 22 m2 včetně staveb garáží, a to vše za cenu dle znaleckého posudku ve výši 425.000,-Kč
- volných souvisejících pozemků č. parc. 1431/11 o výměře 235 m2,
č. parc. 1431/12 o výměře 45 m2, č. parc. 1431/21 o výměře 82 m2, celkem 362 m2 za nabídnutou cenu 400,- Kč/m2 tj. 144. 800,- Kč
II.
Souhlasí
1. s uzavřením budoucí kupní smlouvy na pozemky č. parc. 1431/22, 1431/10, 1431/24 včetně staveb vše k. ú. Smíchov z důvodu váznoucího zástavního práva na pozemku č.parc. 1431/24 k. ú. Smíchov
III.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. předložit ZMČ ke schválení revokaci usnesení č. 10/42/2009 a uzavření budoucí kupní smlouvy s BD K Vodojemu 12/212
Termín plnění: 30.06.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout