Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/230/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Záměr prodeje pozemků BD K Vodojemu 211/10 k. ú. Smíchov

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje pozemků a staveb v k. ú. Smíchov Bytovému družstvu K Vodojemu 211/10, se sídlem Praha 5, K Vodojemu 211/10, PSČ 150 00 , IČ 27123961 takto:
- zastavěných pozemků č. parc. 1431/4 o výměře 21 m2, 1431/25 o výměře 20 m2, 1431/23 o výměře 11 m2 včetně staveb garáží a 1 místnosti za cenu dle znaleckého posudku ve výši 425.000,- Kč
- zastavěných pozemků č. parc. 1431/17 o výměře 108 m2 a č. parc. 1431/18 o výměře 162 m2, celkem 270 m2 za nabídnutou cenu 2.040,-Kč/m2 tj. celkem 550.800,- Kč
2. s uzavřením budoucí kupní smlouvy na pozemky č. parc. 1431/17 a 1431/18 a č. parc. 1431/4, 1431/25 1431/23 vč. staveb vše v k. ú. Smíchov z důvodu váznoucího zástavního práva na tyto pozemky
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. předložit ZMČ ke schválení prodej pozemků a uzavření budoucí kupní smlouvy BD K Vodojemu 211/10
Termín plnění: 30.06.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout