Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/227/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 608 k. ú. Smíchov

Žadatel má v domě Nádražní č. p. 761/52 pronajat nebytový prostor
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 608 v k. ú. Smíchov o výměře 4 m2 za cenu 500,- Kč/m2/rok tj. celkem 2.000,- Kč Vladimíru Marušovi, bytem Praha 5, Machatého 682/8 pro provozovnu Maruš elektro, se sídlem Praha 5, Nádražní 761/52
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku č. parc. 608 k. ú. Smíchov
Termín plnění: 09.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout