9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/236/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Strakonická 1b, záměr prodeje domu č. p. 2582, s pozemkem parcel. č. 676, k. ú. Smíchov

Záměr prodeje domu č. p. 2582, s pozemkem parcel. č. 676, k. ú. Smíchov, Strakonická 1b, dle Statutu... třetí osobě
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1. usnesení RMČ Praha 5 č. 31/968/2009 ze dne 15. 9. 2009 takto:
RMČ souhlasí
se záměrem prodeje domu č. p. 2582, s pozemkem parcel. č. 676, k. ú. Smíchov, Strakonická 1b, dle Statutu... třetí osobě za minimální kupní cenu 5,310.000,- Kč
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zveřejnit záměr prodeje domu č. p. 2582 s pozemkem parcel. č. 676, k. ú. Smíchov, Strakonická 1b
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0