Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/29/2010
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

"Stavební úpravy - změna obytné stavby U Malvazinky č. p. 1512/12 k. ú. Smíchov na penzion" - dokumentace k územnímu řízení

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s výjimečně přípustnou změnou obytné stavby U Malvazinky č. p. 1512/12 k. ú. Smíchov na penzion (do 20 lůžek) v území čistě obytném (OC), dle předložené dokumentace, dat. 01/2008.
II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 žadateli a stavebnímu úřadu
Termín plnění: 22.01.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout