Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/27/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, Český helsinský výbor, žádost o pronájem nebyt. prostor

Žádost Českého helsinského výboru o pronájem NP Štefánikova 21/216 na rozšíření stávajících prostor
Rada městské části Praha 5
I.
Neschvaluje
1. zveřejnění záměru pronájmu NP - kanceláří a podílu společných prostor o celkové výměře 66,12 m2 v 1. patře nemovitosti č. p. 216, Štefánikova 21, Praha 5 - Smíchov Českému helsinskému výboru, IČ 00539708, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 260,- Kč/m2/rok na rozšíření stávajících prostor
II.
Schvaluje
1. zveřejnění záměru pronájmu NP - kanceláří a podílu společných prostor o celkové výměře 66,12 m2 v 1. patře nemovitosti č. p. 216, Štefánikova 21, Praha 5 - Smíchov
III.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usn. RMČ P-5
Termín plnění: 29.01.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout