2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/25/2010
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Návrh na uzavření 3 nájemních smluv k bytům s vybranými žadateli

Předkládám k projednání návrh na uzavření 3 nájemních smluv k uvolněným bytům vybraným žadatelům
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 v Domě s pečovatelskou službou na adrese Zubatého 330/10, Praha 5 se Zorou Pincovou, dosud bytem Grafická 31, Praha 5
2. uzavření nájemní smlouvy k bytu 0+1 na adrese Štefánikova 259/51, Praha 5 (byt č 32) s Jaroslavem Králem, dosud bytem Vrchlického 47/36, Praha 5 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena k bytu zvláštního určení
3. uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Štefánikova 259/51, Praha 5 (byt č. 30) s Ivetou a Pavlem Trnkovými, dosud bytem Malátova 714/3, Praha 5 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena k bytu zvláštního určení
			Poměr hlasování: 9/0/0