Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/21/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Via Lucis, o. p. s. - Záhorského 886/4, Praha 5, žádost o odložení plateb nájemného a schválení uzavření podnájemních smluv

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. odstoupení od nájemní smlouvy č. 47/0/OOA/08 ze dne 12. 6. 2008 na pronájem objektu č. p. 886 Záhorského 4, Praha 5 uzavřené se společností Via Lucis, o. p. s., se sídlem Záhorského 886/4, Praha 5,
IČ 28385462, dle čl. VII. odst. 2 písm. a) nájemní smlouvy, tj. nájemce užívá předmět nájmu v rozporu s nájemní smlouvou a dle čl. VII. odst. 2 písm. c) nájemní smlouvy
II.
Neschvaluje
1. odložení plateb nájemného za období od září 2009 do prosince 2009 pro nájemce objektu Záhorského 886/4, Praha 5, společnost Via Lucis,
o. p. s. se sídlem Záhorského 886/4, Praha 5, IČ 28385462
2. uzavření podnájemní smlouvy se Zájmovou organizací ČSOP, zastoupenou Ing. Janem Kirschnerem, se sídlem Voskovcova 986, Praha 5, IČ 61388904 na pronájem části objektu Záhorského 886/4, Praha 5 o výměře 7,23 m2 s účinností od 1. 7. 2009
3. uzavření podnájemní smlouvy s JUNÁKEM - svazem skautů a skautek ČR, zastoupeným Mgr. Stanislavem Šlechtou, se sídlem Haškova 7, Praha 7, IČ 40614069 na pronájem části objektu Záhorského 886/4, Praha 5 o výměře 16 m2 s účinností od 1. 9. 2009
4. uzavření podnájemní smlouvy s JUNÁKEM - svazem skautů a skautek ČR, zastoupeným Renátou Schusterovou, se sídlem Lohniského 845/23, Praha 5, IČ 61388394 na pronájem části objektu Záhorského 886/4, Praha 5 o výměře 16 m2 s účinností od 1. 9. 2009
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. informovat nájemce objektu Záhorského 886/4, Praha 5, společnost Via Lucis,
o. p. s. o usnesení RMČ Praha 5
Termín plnění: 30.01.2010
1.2. zajistit veškeré administrativní kroky k odstoupení od nájemní smlouvy se společností Via Lucis, o. p. s., IČ 28385462
Termín plnění: 30.01.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout