Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/23/2010
 
Předkladatel: Šesták Michal, zástupce starosty

Přehled nevyúčtovaných a pozdě vyúčtovaných finančních příspěvků z podkapitoly 0604 kultura

Radě MČ Praha 5 je předkládán přehled poskytnutých neinvestičních příspěvků z podkapitoly 0604 kultura, u kterých nebylo v řádném termínu dodáno vyúčtování
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. seznam obdarovaných (příloha 1), kteří na základě darovacích smluv v roce 2009 obdrželi neinvestiční příspěvky, které v termínu daném darovací smlouvou nevyúčtovali, nebo vyúčtovali po termínu
2. že obdarovaní nepožádali o prodloužení termínu vyúčtování určeného darovací smlouvou
II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s vedoucí OŠK vyzvat obdarované (dle přílohy) k okamžitému požádání o prodloužení termínu vyúčtování neinvestičního příspěvku
Termín plnění: 20.01.2010
1.2. ve spolupráci s vedoucí OŠK na základě žádostí předložit RMČ ke schválení dodatky k darovacím smlouvám s určením termínu vyúčtování
Termín plnění: 02.02.2010
1.3. předložit dodatky darovacích smluv do ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout