2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/20/2010
 
Předkladatel: Šesták Michal, zástupce starosty

Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2002/2, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy - sjednocení vlastnických vztahů

OOA MHMP požádal o stanovisko k výše uvedenému prodeji
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 2002/2, k. ú. Košíře o výměře 17m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, panu Boháčovi, vlastníku stavby na pozemku postavené
II.
Nesouhlasí
1. s prodejem vzhledem ke stavu dopravy
III.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. informovat OOA MHMP o stanovisku RMČ Praha 5 k prodeji pozemku parc. č. 2002/2, k. ú. Košíře
Termín plnění: 20.01.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0