Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/20/2010
 
Předkladatel: Šesták Michal, zástupce starosty

Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2002/2, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy - sjednocení vlastnických vztahů

OOA MHMP požádal o stanovisko k výše uvedenému prodeji
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 2002/2, k. ú. Košíře o výměře 17m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, panu Boháčovi, vlastníku stavby na pozemku postavené
II.
Nesouhlasí
1. s prodejem vzhledem ke stavu dopravy
III.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. informovat OOA MHMP o stanovisku RMČ Praha 5 k prodeji pozemku parc. č. 2002/2, k. ú. Košíře
Termín plnění: 20.01.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout