Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/13/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Magic Rainbow, s. r. o. - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 23/0/OOA/09 ze dne 17. 4. 2009, z důvodu navýšení nájemného o aktuální sazbu DPH s účinností od 1. 1. 2010 a souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 23/0/OOA/09 ze dne
17. 4. 2009 se společností Magic Rainbow, s. r. o., zastoupené
Mgr. Kamilou Benešovou, se sídlem Na Farkáně I 130/5, Praha 5,
IČ 28539290 z důvodu navýšení nájemného o aktuální sazbu DPH s účinností od 1. 1. 2010
2. uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Magic Rainbow, s. r. o., IČ 28539290 a společností Školka Magic Rainbow o.p.s., se sídlem Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ 28992075 na pronájem části nemovitosti umístěné na pozemku č. 3716/4 a části pozemku č. 3716/6, k.ú. Smíchov s účinností od 1.1.2010
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření dodatku č. 2 se společností
Magic Rainbow, s. r. o., IČ 28539290
Termín plnění: 29.01.2010
			Poměr hlasování: 6/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold, M.  Šesták, A.  Kohout
		


					
Vytisknout