Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/14/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 14. 11. 1994 ve znění pozdějších dodatků s Petrem Bezecným, Slovinská 15, Praha 10, IČ 70929718

Uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 14. 11. 1994 ve znění pozdějších dodatků, kterým se na základě dohody mění název a identifikace smluvní strany
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. odstoupení Marie Volfové, IČ 60163232 od nájemní smlouvy ze dne
14. 11. 1994 ve znění pozdějších dodatků na užívání NP, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 ke dni 31. 12. 2009 na vlastní žádost
II.
Schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 14. 11. 1994 ve znění pozdějších dodatků, kterým se vymazává nájemce NP Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5, Marie Volfová, IČ 601632
3 a nájemcem tak zůstává pouze Petr Bezecný, Slovinská 15, Praha 10, IČ 70929718 s účinností od 1. 1. 2010
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu ze dne 14. 11. 1994 ve znění pozdějších dodatků s Petrem Bezecným,
IČ 70929718
Termín plnění: 29.01.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold,  A.  Kohout
		


					
Vytisknout