2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/11/2010
 
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Č. p. 1789 Na Václavce č. o. 22 - prodej půdní bytové jednotky č. 1789/9 včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci

Prodej půdní bytové jednotky č. 1789/9 včetně podílu o velikosti 1259/8227na spol. částech domu č. p. 1789 a pozemku parc. č. 2142 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, Praha 5, na adrese č. p. 1789 Na Václavce č. o. 22 oprávněnému nájemci a stavebníkovi Lucii Trnkové
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem půdní bytové jednotky č. 1789/9 včetně podílu o velikosti 1259/8227 na spol. částech domu č. p. 1789 a pozemku parc. č. 2142 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, Praha 5, na adrese
č. p. 1789 Na Václavce č. o. 22 oprávněnému nájemci a stavebníkovi dle Statutu... a zákona č. 72/1994 Sb. bez splátek a slev takto:
bytová jednotka: 1789/9, k. ú. Smíchov
datum akceptace nabídky: 23.12.2009
velikost bytu: 125,9 m2
kupující: Lucie Trnková
celková kupní cena: 2.096.048,- Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit návrh na schválení prodeje b. j. 1789/9, k. ú. Smíchov ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 6/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold, M.  Šesták, A.  Kohout