Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/11/2010
 
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Č. p. 1789 Na Václavce č. o. 22 - prodej půdní bytové jednotky č. 1789/9 včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci

Prodej půdní bytové jednotky č. 1789/9 včetně podílu o velikosti 1259/8227na spol. částech domu č. p. 1789 a pozemku parc. č. 2142 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, Praha 5, na adrese č. p. 1789 Na Václavce č. o. 22 oprávněnému nájemci a stavebníkovi Lucii Trnkové
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem půdní bytové jednotky č. 1789/9 včetně podílu o velikosti 1259/8227 na spol. částech domu č. p. 1789 a pozemku parc. č. 2142 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, Praha 5, na adrese
č. p. 1789 Na Václavce č. o. 22 oprávněnému nájemci a stavebníkovi dle Statutu... a zákona č. 72/1994 Sb. bez splátek a slev takto:
bytová jednotka: 1789/9, k. ú. Smíchov
datum akceptace nabídky: 23.12.2009
velikost bytu: 125,9 m2
kupující: Lucie Trnková
celková kupní cena: 2.096.048,- Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit návrh na schválení prodeje b. j. 1789/9, k. ú. Smíchov ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 6/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold, M.  Šesták, A.  Kohout
		


					
Vytisknout