Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/12/2010
 
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č. 486/15 486/16 v souvislosti s prodejem domu č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32, k. ú. Košíře

Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č. 486/15 (stavebník Ivona Danziger) a 486/16 (stavebník manželé Ing. Jana Kučerová a Tomáš Kučera) a Bytovým družstvem Pod Kavalírkou 486/32, týkající se vzájemných vypořádání pohledávek v souvislosti s prodejem domu č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 a pozemku parc. č. 750, k. ú. Košíře dle Pravidel postupu prodeje domu jako celek právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. dohodu o narovnání mezi MČ Praha 5 a Ivonou Danziger, stavebníkem a oprávněným nájemcem půdního bytu č. 15 v domě č.p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 a Bytovým družstvem Pod Kavalírkou 486/32, týkající se vypořádání pohledávky stavebníka vůči MČ Praha 5 v souvislosti s prodejem domu č. p. 486 a pozemku parc. č. 750, k. ú. Košíře
2. dohodu o narovnání mezi MČ Praha 5 a manžely Ing. Janou Kučerovou a Tomášem Kučerou, stavebníky a oprávněnými nájemci půdního bytu č. 16 v domě č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 a Bytovým družstvem
Pod Kavalírkou 486/32, týkající se vypořádání pohledávky stavebníků vůči MČ Praha 5 v souvislosti s prodejem domu č. p. 486 a pozemku parc. č. 750, k. ú. Košíře
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit dohody o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č. 15 (stavebník Ivona Danziger) a 16 (stavebník manželé Ing. Jana Kučerová a Tomáš Kučera) a Bytovým družstvem Pod Kavalírkou 486/32 starostovi k podpisu
Termín plnění: 31.05.2010
			Poměr hlasování: 6/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold, M.  Šesták, A.  Kohout
		


					
Vytisknout