Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/26/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, zrušení usn. RMČ ze dne 27. 10. 2009: záměr pronájmu nebyt. prostor o. s. JEŠTĚRKA

Zrušení usn. RMČ č. 36/1134/2009 ze dne 27. 10. 2009: záměr pronájmu NP Štefánikova 21/216 o. s. JEŠTĚRKA
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. oznámení o. s. JEŠTĚRKA ze dne 30. 11. 2009 o odstoupení od pronájmu NP Štefánikova 21/216, Praha 5
II.
Ruší
1. usn. RMČ č. 36/1134 /2009 ze dne 27. 10. 2009: záměr pronájmu NP - kanceláří a podílu společných prostor o celkové výměře 66,11 m2 v
1. patře nemovitosti č. p. 216, Štefánikova 21, Praha 5 - Smíchov občanskému sdružení JEŠTĚRKA, IČ 22675035, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 260,- Kč/m2/rok
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usn. RMČ P-5 - NP Štefánikova 21/216
Termín plnění: 29.01.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout