Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/28/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP- parc. č. 1434/2, k. ú. Košíře, Praha 5, Helena Selixová, žádost o převod nájmu NP - garáže

Záměr pronájmu NP - garáže č. 917 na parcele 1434/2, k. ú. Košíře, Praha 5, Heleně Selixové po Marii Bursíkové
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zveřejnění záměru pronájmu NP - garáže ev. č. 917 o velikosti 13,00 m2, v objektu řadových garáží na pozemku parc. č. 1434/2, k. ú. Košíře, ulice U Teplárny, Praha 5 Heleně Selixové, bytem nám. Josefa Machka 15/888, Praha 5 za nájemné ve výši Kč 800,- měsíčně
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zveřejnit záměr pronájmu NP - garáže č. 917 na parc. 1434/2 H. Selixové
Termín plnění: 31.01.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout