Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 1/8/2010
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 1+1 na adrese nám. 14. října 159/6, Praha 5 - Smíchov, Jiřímu Novákovi, dosud bytem na uvedené adrese
			Poměr hlasování: 9/0/0

Nepřítomni při hlasování:
		


					
Vytisknout