Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 1/9/2010
 
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Prodej bytového domu č. p. 298 Pod Kavalírkou č. o. 8 se zastavěným pozemkem parc. č. 826, k. ú. Košíře a dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č. 298/39, 298/40, a 298/41

Prodej bytového domu č. p. 298 Pod Kavalírkou č. o. 8 se zastavěným pozemkem parc. č. 826, k. ú. Košíře dle "Pravidel, kterými se určuje postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů" a Statutu... Bytovému družstvu KAVALÍRKA 8, IČ 290 03 326, založenému z oprávněných nájemců bytů a dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č. 298/39 (stavebník Věra Stuchlíková), 298/40 (stavebník manželé Jiří a Lenka Stuchlíkovi) a 298/41(stavebník manželé Martin a Zuzana Stuchlíkovi), týkající se vzájemných vypořádání pohledávek
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem bytového domu č. p. 298 Pod Kavalírkou č. o. 8 se zastavěným pozemkem parc. č. 826, k. ú. Košíře dle "Pravidel, kterými se určuje postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů" a Statutu... bez splátek takto:
datum první doručené nabídky: 5. 10. 2009
datum odevzdání podkladů ze strany BD: 18. 12. 2009
kupující: Bytové družstvo KAVALÍRKA 8, IČ 290 03 326, se sídlem
Praha 5, Košíře, Pod Kavalírkou 298/8, PSČ 150 00
kupní cena: 18,500.000,- Kč
kupní cena se slevou 25% v případě splnění podmínky dle Pravidel... čl. D) odst. 2 a 4: 13,875.000,- Kč
kupní cena se slevou 10% v případě splnění podmínky dle Pravidel... čl. D) odst. 3 a 4: 16,650.000,- Kč
II.
Schvaluje
1. dohodu o narovnání mezi MČ Praha 5 a Věrou Stuchlíkovou, stavebníkem a oprávněným nájemcem půdního bytu č. 298/39 v domě
č. p. 298 Pod Kavalírkou č. o. 8 a Bytovým družstvem KAVALÍRKA 8, týkající se vypořádání pohledávky stavebníka vůči MČ Praha 5 v souvislosti s prodejem domu č. p. 298 a pozemku parc. č. 826,
k. ú. Košíře
2. dohodu o narovnání mezi MČ Praha 5 a manžely Jiřím a Lenkou Stuchlíkovými, stavebníky a oprávněnými nájemci půdního bytu č. 298/40 v domě č. p. 298 Pod Kavalírkou č. o. 8 a Bytovým družstvem KAVALÍRKA 8, týkající se vypořádání pohledávky stavebníků vůči
MČ Praha 5 v souvislosti s prodejem domu č. p. 298 a pozemku parc.
č. 826, k. ú. Košíře
3. dohodu o narovnání mezi MČ Praha 5 a manžely Martinem a Lenkou Stuchlíkovými, stavebníky a oprávněnými nájemci půdního bytu č. 298/41 v domě č. p. 298 Pod Kavalírkou č. o. 8 a Bytovým družstvem KAVALÍRKA 8, týkající se vypořádání pohledávky stavebníků vůči MČ Praha 5 v souvislosti s prodejem domu č. p. 298 a pozemku parc. č. 826, k. ú. Košíře
III.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit návrh na prodej domu č. p. 298 Pod Kavalírkou č. o. 8 Bytovému družstvu KAVALÍRKA 8 ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2010
1.2. předložit dohody o narovnání mezi mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č. 298/39 (stavebník Věra Stuchlíková), 298/40 (stavebník manželé Jiří a Lenka Stuchlíkovi) a 298/41(stavbník manželé Martin a Zuzana Stuchlíkovi), a Bytovým družstvem KAVALÍRKA 8 starostovi k podpisu
Termín plnění: 31.05.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout