1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 1/6/2010
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

Předkládám k projednání 2 žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. žádost Nikolase Daems, Plzeňská 951/125, Praha 5 - Košíře, o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
2. žádost Jana Strašíka, Plzeňská 951/125, Praha 5 - Košíře, o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
			Poměr hlasování: 8/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold