1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 1/5/2010
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 31/965/2009, bod I. 4. ze dne 15. 9. 2009 a usnesení RMČ č. 43/1410/2009, bod III. 1. ze dne 15. 12. 2009

Předkládám k revokaci usnesení RMČ týkajících se podání žaloby na vyklizení bytu na Renatu Grundzovou, bytem Lidická 291/40, Praha 5 - Smíchov
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1. usnesení RMČ č. 31/965/2009, bod I. 4. ze dne 15. 9. 2009, kterým RMČ schválila podání žaloby na vyklizení bytu na Renatu Grundzovou takto:

RMČ schvaluje

podání žaloby na vyklizení bytu 2+1 na adrese Lidická 291/40, Praha 5 - Smíchov, na Renatu Grundzovou, bytem na uvedené adrese
2. usnesení RMČ č. 43/1410/2009, bod III. 1. ze dne 15. 12. 2009, kterým RMČ trvala na podání žaloby na vyklizení bytu na Renatu Grundzovou takto:

RMČ trvá

na usnesení RMČ č. 31/965/2009, bod I. 4. ze dne 15.9.2009, kterým RMČ schválila podání žaloby na vyklizení bytu 2+1 na adrese Lidická 291/40, Praha 5 - Smíchov, na Renatu Grundzovou, bytem na uvedené adrese
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold