Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 1/2/2010
 
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Prodej bytového domu č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 se zastavěným pozemkem parc. č. 750, k. ú. Košíře

Prodej bytového domu č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 se zastavěným pozemkem parc. č. 750, k. ú. Košíře dle "Pravidel, kterými se určuje postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů" a Statutu... Bytovému družstvu Pod Kavalírkou 486/32, IČ 28994817, založenému z oprávněných nájemců bytů
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem bytového domu č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 se zastavěným pozemkem parc. č. 750, k. ú. Košíře dle "Pravidel, kterými se určuje postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů" a Statutu... bez splátek takto:
datum první doručené nabídky: 26. 8. 2009
datum odevzdání podkladů ze strany BD: 15. 12. 2009
kupující: Bytové družstvo Pod Kavalírkou 486/32, IČ 28994817, se sídlem Pod Kavalírkou 486/32, 150 00 Praha 5 - Košíře
kupní cena: 11. 600. 000,- Kč
kupní cena se slevou 25% v případě splnění podmínky dle Pravidel... čl. D) odst. 2 a 4: 8. 700. 000,- Kč
kupní cena se slevou 10% v případě splnění podmínky dle Pravidel... čl. D) odst. 3 a 4: 10. 440. 000,- Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit návrh na prodej domu č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 Bytovému družstvu Pod Kavalírkou 486/32 ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold, V. Zapletal		


					
Vytisknout