Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 1/3/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Pronájem části pozemku parc. č. 1408/8 k. ú. Smíchov pro parkování

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1408/8 v k. ú. Smíchov pro parkování 2 osobních vozů Omara Farghaliho, bytem Praha 5,
K Vodojemu 208/7
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. zajistit úpravu plochy dvora mezi domy č. p. 208 a 202, K Vodojemu 5 a 7 na pozemcích parc. č. 1408/8 a 1408/31 včetně uzavření dvora
Termín plnění: 30.06.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold, V. Zapletal		


					
Vytisknout