Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 1/4/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Záměr prodeje pozemku parc. č. 789/6 k. ú. Smíchov vlastníkovi stavby garáže

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje pozemku parc. č. 789/6 v k. ú. Smíchov o výměře 20 m2 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2009, a to 2.300,- Kč/m2 tj. celkem 46.000,- Kč vlastníkovi stavby garáže Ing. Antonínu Zárubovi, bytem Praha 5, Na Konvářce 15
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zveřejnit záměr pronájmu nebo prodeje pozemku parc. č. 789/6 k. ú. Smíchov vlastníkovi garáže
Termín plnění: 15.01.2010
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold		


					
Vytisknout