Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1139/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

SpZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Na Zlíchově 206, Praha 5, k. ú. Hlubočepy - ukončení nájemní smlouvy č. 108/0/OOA/04 ve znění pozdějších dodatků ze dne 15. 11. 2004

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. ukončení nájemní smlouvy č. 108/0/OOA/04 ve znění pozdějších dodatků ze dne 15. 11. 2004, uzavřené se SpZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, se sídlem Na Zlíchově 19, Praha 5, IČ 67774172, k 31.10.2009 z důvodu odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy městské části Praha 5 - budova č.p. 206 spolu se souvisejícími pozemky parc. č. 553 a 554 vše k. ú. Hlubočepy, na základě Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/70 ze dne 17. 9. 2009
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. Informovat o usnesení RMČ SpZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, IČ 67774172.
Termín plnění: 15.11.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout