36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1138/2009
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

Předkládám k projednání 2 žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. žádost Marie Šebíkové, bytem Lumiérů 454/15, Praha 5 - Hlubočepy, o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
2. žádost Josefa a Alžběty Juráškových, bytem Lamačova 861/28, Praha 5 - Hlubočepy, o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
			Poměr hlasování: 8/0/0