Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1131/2009
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Úprava směrné části ÚPn č. U 0778 v k. ú. Smíchov

Jedná se o úpravu míry využití území SMJ z kódu "I" na "K" na pozemcích parc. č. 2832/1, 2833/1, 2834/1, k.ú. Smíchov pro výstavbu administrativní budovy
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s úpravou směrné části ÚPn č. U 0778 v k. ú. Smíchov dle předložené dokumentace dat. 02/2009, 06/2009
II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k úpravě ÚPn č. U 0778 v k. ú. Smíchov pořizovateli ÚPn, MHMP OÚP
Termín plnění: 11.11.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout