Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1127/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Založení společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na založení společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se založením obecně prospěšné společnosti s názvem "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s.", s majetkovým vkladem zakladatele MČ Praha 5 ve výši 500.000,- Kč a majetkovým vkladem zakladatele MČ Praha 11 ve výši 500.000,- Kč
2. s financováním přesunem z rozpočtové rezervy kap. 1000, § 6409, pol. 5901 do kap. 0500 sociální věci, § 4333 Domovy - penzióny pro matky s dětmi, pol. 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšných společností
3. se zněním zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."
II.
Revokuje
1. usnesení RMČ Praha 5 č. 16/454/2009 ze dne 28. 4. 2009 v bodě I. 2. takto:
RMČ Praha 5
souhlasí
s uvolněním částky 500. 000,- Kč, jako příspěvek na zřízení o. p. s. ze soc. oblasti, kap. 0500 - sociální věci, § 4333 - Domovy - penzióny pro matky s dětmi, pol. 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšné společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."
III.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. předložit návrh na založení společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s." do ZMČ
Termín plnění: 16.12.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout