Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1136/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP - Štefánikova 51/259, Praha 5 - Smíchov, Drahoslav Pacák, návrh na ukončení nájmu dohodou

Návrh nájemce Drahoslava Pacáka o ukončení nájmu NP - prodejny Štefánikova 51/259 dohodou k datu 30.11.2009
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. ukončení nájmu NP - prodejny o výměře 27,88 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 259, Štefánikova č. 51, Praha 5 - Smíchov s nájemcem - Drahoslavem Pacákem, IČ 66451001, dohodou k datu 30. 11. 2009,
za předpokladu uhrazení dlužné pohledávky ke dni 30. 9. 2009
tj. 100. 963,- Kč, před podpisem Dohody o skončení nájmu NP
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. informovat o usn. RMČ nájemce NP Štefánikova 51/259 Drahoslava Pacáka a zajistit veškeré administrativní kroky dle usn. RMČ
Termín plnění: 30.11.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout