36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1134/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, záměr pronájmu kanceláří občanskému sdružení JEŠTĚRKA

Záměr pronájmu NP - kanceláří Štefánikova 21/216 na základě žádosti o. s. JEŠTĚRKA
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zveřejnění záměru pronájmu NP - kanceláří a podílu společných prostor o celkové výměře 66,11 m2 v 1. patře nemovitosti č. p. 216, Štefánikova 1, Praha 5 - Smíchov občanskému sdružení JEŠTĚRKA, IČ 22675035, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 260,- Kč/m2/rok
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zveřejnit záměr pronájmu NP Štefánikova 21/216
Termín plnění: 30.10.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0